اخبار سایت
فرم هاي بيمه مسئوليت مدني کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث (جاني و مالي) و پيشنهاد بيمه آتش سوزي ((حريق ، انفجار ، صاعقه)) و خطرات تبعي و بيمه جامع اسکله ها و بنادر صيادي در سايت بارگذاري گرديده است.
تاریخ انتشار: 22/04/1394
بدينوسيله به اطلاع کليه فعالان صنعت آسانسور ميرساند: کارگروه تخصصي بيمه هاي آسانسور (کارشناسان رسمي دادگستري دراموربيمه ،ارزيابان رسمي خسارت ومشاورين مجرب بيمه) با همکاري شرکت کارگزاري بيمه آريا پاوان (داراي مجوز رسمي بيمه مرکزي) نسبت به صدور تخصصي بيمه نامه هاي انواع آسانسور، پله برقي و بالابرهاي کارگاهي اقدام مي نمايد.
تاریخ انتشار: 07/08/1393
شما مي توانيد از هم اکنون نسبت به تهيه ييمه نامه مسئوليت مدني کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث مخصوص تعاوني هاي صيادي پره استان هاي شمالي اقدام نمايد.
تاریخ انتشار: 10/03/1393
کارگروه تخصصي بيمه¬هاي آسانسور با بهره¬مندي از کارشناسان رسمي خبره در امر ريسکهاي انواع آسانسور( اتوماتيک ، نيمه اتوماتيک ، معمولي )، وظيفه هدايت بيمه نامه بيش از 70 هزار آسانسور را در سطح کشور به عهده گرفته و با توجه به تمرکزگروهي آسانسورهاي مسافربروباربر، حق بيمه¬ها را براساس خطرات و ريسکهاي بيمه¬پذيرآسانسورها کاهش داده است، لذا به آن مديريت محترم توصيه مي¬شود که قبل ازصدور بيمه نامه آسانسور مجتمع خود، شاخص¬هاي کيفيت صدور اين بيمه نامه وحق بيمه واقعي را از کارشناسان اين کارگروه اخذ فرمائيد.
تاریخ انتشار: 04/03/1393
با توجه به اعلام قوه قضائيه و ابلاغ بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شرکتهاي بيمه، مبني بر افزايش نرخ ديه از ابتداي ارديبهشت سال 93 ( به مبلغ 149 ميليون تومان درماه هاي عادي و 200 ميليون تومان درماه هاي حرام )، ضروريست بيمه گذاران محترم جهت افزايش سقف تعهدات جاني بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل وبيمه نامه مسئوليت حرفه اي خودبه واحدهاي صدورشرکت بيمه مربوطه مراجعه نمايند. بديهي است شرکتهاي بيمه بر اساس قانون ، تا سقف تعهدات بيمه نامه صادره پرداخت خسارت خواهند نمود و از ابتداي ارديبهشت سال 93 در مورد بيمه نامه هايي که سقف تعهدات آنها پايين تر از نرخ هاي اعلام شده باشد در صورت بروز حادثه و خسارت به ميزان بيش از تعهدات بيمه نامه، مسئوليتي نخواهند داشت. درصورت نياز به صدور بيمه نامه هاي جامع وکامل و يا نياز به مشاوره تخصصي در کليه رشته هاي بيمه اي و يا در جهت اخذ خسارات و غرامات وارده، با کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني تماس حاصل فرمائيد.
تاریخ انتشار: 06/02/1393
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف حاکميتي، قانون تاسيس، قوانين و اسناد بالادستي کشور و ماموريت هاي نظارتي، به منظور شفاف سازي وضعيت مالي و تعهدات شرکت هاي بيمه در قبال بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگري مالي شرکت¬هاي بيمه در سال 1391 را به شرح زير اعلام نمود:
تاریخ انتشار: 26/08/1392
درموقع بروز حوادث زلزله و آتش سوزي ، از آسانسور استفاده ننمائيد زيرا احتمال سوانح مرگبار جدي خواهد بود . هنگام استفاده از آسانسور به نوع کاربري آن توجه داشته وبه علائم هشدار دهنده دقت فرمائيد ( مسافري ، باربر و غيره )
تاریخ انتشار: 28/07/1392
تخفيفات ويژه براي انواع آسانسور: درب تمام اتوماتيک، نيمه اتوماتيک و معمولي و انواع پله برقي ، پياده روي متحرک و بالابرهاي کارگاهي و غير کارگاهي
تاریخ انتشار: 06/07/1392
قابل توجه کليه بيمه گذاران "شبکه پيگيري خسارات راه اندازي شد" ديگر نگران چگونگي صدور بيمه نامه و دريافت خسارت از شرکت هاي بيمه نباشيد
تاریخ انتشار: 07/05/1392

طراحی و تولید توسط Radisan.com