اخبار سایت
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف حاکميتي، قانون تاسيس، قوانين و اسناد بالادستي کشور و ماموريت هاي نظارتي، به منظور شفاف سازي وضعيت مالي و تعهدات شرکت هاي بيمه در قبال بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگري مالي شرکت¬هاي بيمه در سال 1391 را به شرح زير اعلام نمود:
تاریخ انتشار: 26/08/1392
درموقع بروز حوادث زلزله و آتش سوزي ، از آسانسور استفاده ننمائيد زيرا احتمال سوانح مرگبار جدي خواهد بود . هنگام استفاده از آسانسور به نوع کاربري آن توجه داشته وبه علائم هشدار دهنده دقت فرمائيد ( مسافري ، باربر و غيره )
تاریخ انتشار: 28/07/1392
شما مي توانيد از هم اکنون نسبت به تهيه ييمه نامه مسئوليت مدني کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث مخصوص تعاوني هاي صيادي پره استان هاي شمالي اقدام نمايد.
تاریخ انتشار: 16/07/1392
تخفيفات ويژه براي انواع آسانسور: درب تمام اتوماتيک، نيمه اتوماتيک و معمولي و انواع پله برقي ، پياده روي متحرک و بالابرهاي کارگاهي و غير کارگاهي
تاریخ انتشار: 06/07/1392
تخفيفات و تسهيلات بيمه بدنه و ثالث اتومبيل، ويژه فعالان و بازنشستگان زيربخش هاي حقيقي و حقوقي کشاورزي ( تا سقف 70%)
تاریخ انتشار: 18/06/1392
قابل توجه کليه بيمه گذاران "شبکه پيگيري خسارات راه اندازي شد" ديگر نگران چگونگي صدور بيمه نامه و دريافت خسارت از شرکت هاي بيمه نباشيد
تاریخ انتشار: 07/05/1392
تخفيفات ويژه اتومبيل مخصوص زيربخش هاي حقيقي و حقوقي کشاورزي ( ايران و البرز )
تاریخ انتشار: 04/06/1392
با توجه به اعلام قوه قضائيه و ابلاغ بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شرکتهاي بيمه، مبني بر افزايش نرخ ديه از ابتداي سال 92 ( به مبلغ 114 ميليون تومان درماه هاي عادي و 152 ميليون تومان درماه هاي حرام )، ضروريست بيمه گذاران محترم جهت افزايش سقف تعهدات جاني بيمه نامه شخص ثالث اتومبيل وبيمه نامه مسئوليت حرفه اي خودبه واحدهاي صدورشرکت بيمه مربوطه مراجعه نمايند. بديهي است شرکتهاي بيمه بر اساس قانون ، تا سقف تعهدات بيمه نامه صادره پرداخت خسارت خواهند نمود و از ابتداي سال 92 در مورد بيمه نامه هايي که سقف تعهدات آنها پايين تر از نرخ هاي اعلام شده باشد در صورت بروز حادثه و خسارت به ميزان بيش از تعهدات بيمه نامه، مسئوليتي نخواهند داشت. درصورت نياز به صدور بيمه نامه هاي جامع وکامل و يا نياز به مشاوره تخصصي در کليه رشته هاي بيمه اي و يا در جهت اخذ خسارات وغرامات وارده، باکارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني تماس حاصل فرمائيد.
تاریخ انتشار: 14/05/1392

طراحی و تولید توسط Radisan.com