اخبار سایت
فرم ها و پرسشنامه هاي زير در سايت قرار گرفته اند براي دستيابي به آنها مي توانيد:
تاریخ انتشار: 03/05/1395
به دنبال اعلام ميزان ديه در سال 1395 از سوي قوه قضائيه، جدول ميزان حق بيمه شخص ثالث در سال آينده از طرف رئيس کل بيمه مرکزي به شرکت هاي بيمه ابلاغ شد. بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران از بيمه گذاران خواست براي خريد الحاقية مربوط به مابه التفاوت افزايش ديه سال 95 اقدام کنند.
تاریخ انتشار: 02/01/1395
پرداخت خسارات و غرامات ، يکي از تعهدات اصلي شرکت‌هاي بيمه ميباشد اما بايد ديد چرا در بسياري از مواقع دعاوي مربوط به اين موضوع، به محاکم کشيده مي‌شود و راهکار پيشگيري و پيگيري حرفه اي آن چيست؟ واقعيت بيمه اين است که بايد در اولين فرصت،خسارات وارده را جبران کند. رويه بيمه‌گران، اصولا برهمين اساس است و اگر درمواردي مقاومت مي‌کنند به مباحث اقتصادي و زيان‌آور بودن برخي رشته‌هاي بيمه‌ايي و نواقص قانوني، مربوط مي‌شود. اما در بسياري ازموارد ديده شده که در جهت پرداخت حقوق قانوني بيمه گذار تعلل مي شود که به نظرمي‌رسد نظارت ودخالت بيشتر نهادهاي نظارتي،مي‌تواند باعث کاهش آن شود ودر صورتيکه بيمه‌ها به اين وظيفه خود ، بدرستي عمل نکنند، داوري بهترين روش خواهدبود.
تاریخ انتشار: 28/05/1394
خدمات بيمه اي صنعت آسانسور و پله برقي
تاریخ انتشار: 28/05/1394
فرم هاي بيمه مسئوليت مدني کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث (جاني و مالي) و پيشنهاد بيمه آتش سوزي ((حريق ، انفجار ، صاعقه)) و خطرات تبعي و بيمه جامع اسکله ها و بنادر صيادي در سايت بارگذاري گرديده است.
تاریخ انتشار: 22/04/1394
بدينوسيله به اطلاع کليه فعالان صنعت آسانسور ميرساند: کارگروه تخصصي بيمه هاي آسانسور (کارشناسان رسمي دادگستري دراموربيمه ،ارزيابان رسمي خسارت ومشاورين مجرب بيمه) با همکاري شرکت کارگزاري بيمه آريا پاوان (داراي مجوز رسمي بيمه مرکزي) نسبت به صدور تخصصي بيمه نامه هاي انواع آسانسور، پله برقي و بالابرهاي کارگاهي اقدام مي نمايد.
تاریخ انتشار: 07/08/1393
شما مي توانيد از هم اکنون نسبت به تهيه ييمه نامه مسئوليت مدني کارفرما در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث مخصوص تعاوني هاي صيادي پره استان هاي شمالي اقدام نمايد.
تاریخ انتشار: 10/03/1393
کارگروه تخصصي بيمه¬هاي آسانسور با بهره¬مندي از کارشناسان رسمي خبره در امر ريسکهاي انواع آسانسور( اتوماتيک ، نيمه اتوماتيک ، معمولي )، وظيفه هدايت بيمه نامه بيش از 70 هزار آسانسور را در سطح کشور به عهده گرفته و با توجه به تمرکزگروهي آسانسورهاي مسافربروباربر، حق بيمه¬ها را براساس خطرات و ريسکهاي بيمه¬پذيرآسانسورها کاهش داده است، لذا به آن مديريت محترم توصيه مي¬شود که قبل ازصدور بيمه نامه آسانسور مجتمع خود، شاخص¬هاي کيفيت صدور اين بيمه نامه وحق بيمه واقعي را از کارشناسان اين کارگروه اخذ فرمائيد.
تاریخ انتشار: 04/03/1393
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف حاکميتي، قانون تاسيس، قوانين و اسناد بالادستي کشور و ماموريت هاي نظارتي، به منظور شفاف سازي وضعيت مالي و تعهدات شرکت هاي بيمه در قبال بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگري مالي شرکت¬هاي بيمه در سال 1391 را به شرح زير اعلام نمود:
تاریخ انتشار: 26/08/1392
12

طراحی و تولید توسط Radisan.com