چگونگي و راهنماي دريافت خسارت بيمه آتش سوزي

 

چگونگي و راهنماي دريافت خسارت بيمه آتش سوزي

 

به  هنگام‌ بروز خسارت‌ در بيمه آتش سوزي ، بيمه‌ گذارط‌بق ‌ماده‌ 23 شرايط‌ عمومي‌ در ظهربيمه‌ نامه‌ مراتب‌ را بصورت‌ تلفني‌ ،حضوري‌ يا كتبي‌ باطلاع‌ شركت‌ بيمه‌ خواهد رساند ودرصورت‌ اعلام‌ خسارت‌ تلفني‌ ضروري‌است‌ مراتب‌ كتبانيز متعاقبا اعلام‌ گردد.

پرداخت‌ خسارت‌ به‌ بيمه‌گذار پس‌ از سه‌ مرحله‌بشرح‌ ذيل‌ صورت‌ مي‌ گردد:

 ‌أ.    بيمه‌گـذارپس‌از اطلاع‌ از وقوع‌ حادثه‌ مراتب‌ را به‌ بيمه‌گـر‌ اعلام‌ ميدارد و بيمه‌گربلافاصله‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ و اعزام‌ كارشناس‌ ذيصلاح‌ به‌ محل‌ مورد بيمه‌ اقدام‌و در اسرع‌ وقت‌ خسارت‌ وارده‌ را رسيدگي‌ مي‌‌نمايد.

 ‌    ب.   بيمه‌گرپس‌ ازبازديد ازمحل‌ مورد بيمه‌، اطلاعات‌ ومدارك‌ لازم‌ را جهت‌ رسيدگي‌ و تائيديه‌ خسارات‌ از بيمه‌گذار مطالبه‌مي‌نمايد.

 ‌ج.    بيمه‌گــرخساراتي كه‌ درتعهد وي قرارداشته‌ باشدرا ط‌بق‌شرايط‌ خصوصي‌ و عمومي‌ ظهربيمه‌ نامه‌ ( قرارداد ) حداكثرچهار هفته‌ پس‌ ازدريافت‌ مداركي‌ كه‌ بتواند بـوسيله ‌آنها حدود مسئوليت‌ خودوميزان‌ خسارت‌وارده‌ را تشخيص‌ دهدتسويه‌ وپرداخت‌ مينمايد.

 ضمنا واحدخسارت‌ علاوه‌ براطلاعات‌ مذكورسايراطلاعات‌ديگررا نيز با توجه ‌به ‌نوع‌ و وضعيت‌ موردبيمه‌ ومواردخسارت‌ ديده‌ ازبيمه‌گذار اخذ مي‌نمايد:  

  • اصل گزارش‌ سازمان‌ آتش‌ نشاني‌ و خدمات‌ ايمني‌ در صورت‌ وقوع‌آتش سوزي.
  • اصل‌ گزارش‌ نيروي‌‌ انتظامي‌ در صورت‌ آتش سوزي و سرقت‌ با شكست‌حرز
  • اصل‌ گزارش‌ سازمان‌ هواشناسي‌ در صورت‌ وقوع ط‌وفان.
  • اصل‌ گزارش‌موسسه‌ ژئوفيزيك‌ در صورت‌ وقوع زلزله.‌

 

مواردي که موجب کاهش جبران خسارت مي شود:

 در موارد زير بيمه گر مي تواند پرداخت خسارت را رد نمايد يا اينکه آنرا بهنسبت درجه تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار يا قائم مقام وي کاهش دهد.

     1)       هر گاه حادثه در اثر تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار و يا قائم مقام ويروي داده باشد.

   2)      هر گاه بيمه گذار به وظايف مندرج در ماده 23 عمل ننموده باشد و در نتيجهميزان خسارت افزايش يافته و يا به حقوق بيمه گر خدشه وارد آيد.

  

    جمع آوري وتنظيم :

 کارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني


  

درصورت نياز به صدور بيمه نامه هاي جامع وكامل و يا نياز به مشاوره تخصصي در كليه رشته هاي بيمه اي و يا در جهت

اخذ خسارات وغرامات وارده،  با كارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني تماس حاصل فرمائيد.

 

  جهت ارتباط با شبکه پيگيري خسارات بيمه اي در رشته هاي مختلف  اينجا را کليک نماييد

 

 تلفن ثابت  :  8 و 7 و 02144764616 

همراه با پيامگير: 09352966319 و 09191772484 و 09368904902 و 09365998257

 

Info@z-allinsurance.com            پست الکترونيک: Www.z-allinsurance.comوب سايت: 

 

 

همکاران ما :

  

   ·       شركتها و نمايندگان بيمه طرف قرارداد  ( درسطح كشور )

  ·         كارشناسان بيمه محصول و غير محصول كانون جهادگران مستقر در استانها و شهرستانها

  ·         کارشناسان رسمي دادگستري در اموربيمه

  ·         ارزيابان رسمي خسارت بيمه ( Loss Adjuster

  ·         وکلاي دادگستري با تخصص هاي مختلف  

  ·         کارشناسان و کمک کارشناسان رشته مديريت بيمه و فارغ التحصيلان دانشگاههاي معتبر

 

 

 

 


طراحی و تولید توسط Radisan.com