راهنماي دريافت خسارت بيمه مسئوليت سرنشين آسانسور

راهنماي دريافت خسارت بيمه مسئوليت سرنشين آسانسور

 

    اين بيمه نامه، غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌نمايد. همچنين بيمه مسئوليت مدني

  نگهداري آسانسور خساراتي همچون فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي را تحت پوشش قرار ميدهد. كليه ماكلين آسانسورها در

  ساختمان هايتجاري و مسكوني به اين بيمه نامه نياز دارند.

 

فرآيند دريافت خسارت

 1.  بيمه‌گذار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت تحويل مي‌دهد.
 2. مدارك مورد نياز توسط كارشناس اداره خسارت در زمان بازديد و يا بعد از بازديد طي نامه‌اي به اطلاع بيمه‌گذار رسانده مي‌شود.
 3.  بيمه‌گذار مدارك لازم را به اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت تحويل مي‌دهد.
 4. خسارت بر اساس مدارك تحويل شده در اداره خسارت تعيين و در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بيمه‌هاي مسئوليت مدني" ذكر مي‌شود. محاسبات خسارت پرداختي در پايين اين فرم به طور كامل ذكر مي‌شود.
 5. قسمت اطلاعات اوليه فرم “استعلام پرداخت حق‌بيمه” توسط كارشناس اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت تكميل شده و فرم به بيمه‌گذار تحويل داده مي‌شود.
 6. بيمه‌گذار پس از مراجعه به اداره كل حسابداري و آمار و تحويل فرم "استعلام پرداخت حق‌بيمه"، فرم تكميل شده استعلام حق‌بيمه‌هاي پرداختي خود را دريافت مي‌نمايد.
 7. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم “خلاصه مشخصات پرونده بيمه‌هاي مسئوليت مدني” بيمه‌هاي مسئوليت مدني و نيز اطلاعات پرداخت‌هاي قبلي در سيستم اطلاعاتي سامان محاسبه مي‌شود.
 8. حواله پرداخت خسارت در چند نسخه صادر و مهر و امضا مي‌گردد. در صورتي كه بيمه‌گذار بخواهد حواله پرداخت خسارت را تحويل بگيرد، بايد گواهي محضري مبني بر پرداخت خسارت به بيمه‌شده (خسارت‌ديده) را ارائه نمايد.
 9. دو برگ از حواله صادر شده و نيز فرم “مفاساحساب (رسيد دريافت وجه)” به بيمه‌گذار/ بيمه‌شده/ نماينده قانوني بيمه‌شده تحويل داده مي‌شود تا با ارائه آن به اداره كل حسابداري و آمار، چك خسارت خود را دريافت نمايد.

  حداكثر مدت تشكيل پرونده

 از آنجائيه كه در كليه بيمه هاي مسئوليت مدني بدون استثنا بيمه گذار موظف است به محض اطلاع از هرگونه ادعا عليه خود بلافاصله حداكثر ظرف مدت 5 روز بيمه كننده را بصورت كتبي مطلع نموده و تشكيل پرونده خسارت نمايد لذا ضروريست در ابتدا به اطلاع بيمه شونده محترم رسانده شود كه موظف هستند در مدت تعيين شده نسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند و ساير مدارك را بعدا به بيمه گر ارائه نمايند. بنابراين مداركي كه در زير توضيح داده خواهد شد بعد از مرحله اعلام كتبي خسارت و تشكيل پرونده ميباشد و نه لزوماً اينكه بيمه شونده ابتدا مدارك را بصورت كامل تهيه نمايد و بعداً جهت تشكيل پرونده مراجعه نمايد بنابراين در كليه بيمه نامه ها تكرار و شرح مرحله فوق خودداري ميگردد.

 براي دريافت خسارت چه مداركي مورد نياز است؟

 

اگر فوت رخ نداده باشد مدارك زير از بيمه‌گذار/زيان ديده/نمايندگان بيمه گذار تحويل گرفته مي‌شود:

·         صورت‌حساب بيمارستان

·         قبوض پرداختي

·         شرح عمل جراحي

·         خلاصه پرونده بيمارستان

·         شناسنامه و كپي شناسنامه مصدوم

·         كارت ملي و كپي كارت ملي مصدوم

·         فرم “گواهي پزشك معالج” تكميل شده

·         مدرك تاييد كننده سمت فرد در مكان مذكور

·         به بيمه‌شده شفاها اعلام مي‌شود كه براي معاينه به پزشك بيمه مراجعه نمايد.

·         بعد از معاينه، پزشك معالج ميزان نقص بيمه‌شده را طي نامه‌اي به اطلاع كارشناس اداره خسارت مي‌رساند.

اگر فوت رخ داده باشد مدارك زير از بيمه‌گذار/زيان ديده/نمايندگان بيمه گذار تحويل گرفته مي‌شود:

 • كپي برابر اصل گواهي فوت
 • كپي برابر اصل شناسنامه باطل‌شده
 • كپي برابر اصل گذارش نيروي انتظامي
 • كپي برابر اصل بازپرس كار و امور اجتماعي
 • كپي برابر اصل گذارش پزشكي قانوني (معاينه جسد)
 • كپي برابر اصل گواهي حصر وراثت
 • مدرك تاييد كننده سمت فرد در مكان مذكور

 

جمع آوري وتنظيم : كارگروه تخصصي بيمه أسانسور

 

 

درصورت نياز به صدور بيمه نامه هاي جامع وكامل و يا نياز به مشاوره تخصصي در كليه رشته هاي بيمه اي و يا در جهت اخذ  

خسارات و غرامات وارده، با كارگروه تخصصي بيمه هاي بازرگاني تماس حاصل فرمائيد.

 

تلفن ثابت: 8 و 7 و 02144764616 

همراه با پيامگير: 09352966319 و 09191772484 و 09368904902 و 09365998257

همکاران ما :

 • شركتها و نمايندگان بيمه طرف قرارداد  ( درسطح كشور )
 • كارشناسان بيمه محصول و غير محصول مستقر در استانها و شهرستانها
 • کارشناسان رسمي دادگستري در اموربيمه
 • ارزيابان رسمي خسارت بيمه (Loss Adjuster
 • وکلاي دادگستري با تخصص هاي مختلف  
 • کارشناسان و کمک کارشناسان رشته مديريت بيمه و فارغ التحصيلان دانشگاههاي معتبر

 


طراحی و تولید توسط Radisan.com